Reklamační řád

Základní ustanovení

Podmínky pro reklamace: Povinností zákazníka před nákupem zboží je přečíst reklamační řád a být seznámen z reklamačními podmínkami. Reklamované zboží zákazník doručí na své náklady na adresu provozovny, která je v našem e-shopu dostupná pod odkazem KONTAKT. Pokud bude odesláno zboží na dobírku, naší společností budou zpětně zákazníkovi naúčtovány náklady za přepravu či dobírku.

Dnem přijetí reklamovaného zboží se rozumí den, kdy byla reklamace námi převzata.

Dnem vyřízení reklamace se rozumí den, kdy bylo reklamované zboží předáno k odeslání nebo předáno zákazníkovi nebo byl reklamované zboží vystaven dobropis.

Nárok na uplatnění záruky Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně prodávající. Zboží předané do reklamace musí splňovat následující požadavky pro reklamované zboží: musí být kompletní; vše co bylo k výrobku zakoupeno a reklamované zboží nesmí být mechanicky poškozené.

Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká v těchto případech: vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba porušením ochranných nebo záručních nálepek, pokud na zboží jsou při použití k jinému účelu, než je zboží určeno při poškození způsobeném neodborným zásahem, instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží při užívání výrobku v rozporu s návodem k použití při poškození způsobeném vyšší mocí (např. živelnou událostí apod.) při poškození způsobeném poruchami energetický zdrojů (např. výkyvem napětí v el. síti apod.) při mechanickém poškození při zjištění přítomnosti kapaliny ve zboží při nevhodném umístění nebo skladování zboží.

Způsob vyřízení reklamace, jak a kde reklamovat:

Reklamační zakázky, kromě výrobků Sony a Xbox zasílejte na naší adresu: Herní svět, Hanychovská 622/1, Liberec 7, 460 07.

Poslat pouze reklamované - poškozené - nefunkční zboží, bez příslušenství, pokud nebylo domluveno jinak.

V případě uznání reklamace je zákazníkovi zboží vyměněno za nový kus nebo opraveno v záruční době. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, je vystaven na reklamované zboží dobropis a zákazníkovi jsou vráceny peníze.

 

Pokud reklamujete herní konzoli Xbox, doporučujeme ji reklamovat přímo u výrobce, tedy přímo u Microsoftu

na jejich bezplatné lince 800 142 365, více informací zde.:

Technická podpora Microsoft produktů 

Je dostupná na telefonních číslech : 

pouze pro pevnou linku bezplatně +420 800 142 365

pro mobilní telefony +420 239 000 459

jsou zde : pondělí - pátek od 10:00 - 18:00 hodin

nebo - https://support.microsoft.com/cs-cz

 

 

V případě reklamace jakéhokoliv zařízení od společnosti Sony  (ovladače, herní konzole a hry)

lze zboží zaslat přímo do servisního střediska Sony :

                                                                                               Servisní centrum s.r.o,

                                                                                               Drahobejlova 2391/13,

                                                                                              190 00 Praha 9 - Libeň, 

                                                                        tel. : +420 272 650 240, mob. : +420 773 457 190.

 

Přiložte kopií faktury a případně originální záruční list a průvodku s popisem závad.

Pokud reklamujete ovladač, který je součástí konzole, vždy uveďte do popisku i číslo té konzole.

Sony jinak reklamaci nepřijme.

 

Technická podpora PlayStation produktů :

je pro Česko dostupná na pražském telefonním čísle +420 225341407

emailové adrese  [email protected] 

každý den v čase od 11:00 do 20:00 hodin

- Infolinka slouží nejen na technickou podporu všech PlayStation produktů, /PS2, PSP, PS3, PSN/, ale zároveň pro informace ohledně nových produktů, datum uvedení her, servisní podporu a další otázky ohledně PlayStation.

 

Oba výše zmíňené připady značně urychlují reklamační řízení, a to alespoň o týden. Pokud jsou konzole zaslány k nám, reklamace se právě zbržďuje o dobu, než zásilka dorazí k nám, posoudíme její stav, poté než ji pošleme do výše zmíněných servisních středisek a než je zaslána zpět.

 

Dne 17.08.2009 v Liberci

Talált kategóriák


Talált termékek