Általános szerződési feltételek

a www.gamemarket.hu weboldalon keresztül történő termék értékesítéshez

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen általános szerződési feltételekben foglaltak (továbbiakban csak „üzleti szabályzat”) szabályozzák az összes adásvételi szerződés megkötése okán létrejött üzleti kapcsolatot, mely létrejött az eladó Herní-svět.cz s.r.o., IČ 01526022, Matoušova 449/24, 460 07, Liberec 7, Cseh Köztársaság és a vevő között, aki a www.gamemarket.hu webáruházban terméket vásárolt. Jelen üzleti feltételek szerves részét képezik minden reklamációs eljárásnak.
2. A felek közt létrejött összes szerződéses jogviszony a Cseh Köztársaság törvényeivel összhangban kerül megkötésre, azokat a hatályos cseh törvények szabályozzák. A szerződési feltételek által nem szabályozott üzleti kapcsolatokat a Cseh Köztársaság hatályos Polgári törvénykönyv 2012/89 számú jogszabálya és a Fogyasztóvédelmi törvénykönyv 1992/634 számú rendeletei és azok későbbi átiratai szabályozzák. Ha a szerződő fél nem fogyasztó, akkor a szerződési feltételek által nem szabályozott üzleti kapcsolatokat a (CsK) Polgári Törvénykönyv 2012/89 számú törvényi rendelete szabályozza.

3. Jelen szerződési feltételekben foglaltaktól eltérő kitételeket az adásvételi szerződés tartalmazza. Az adásvételi szerződésben megfogalmazott kitételek előnyt élveznek a jelen üzleti feltételekben foglaltakkal szemben.

4. Jelen szerződési felételekben meghatározottak elválaszthatatlan részét képezik az adásvételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés és a szerződési felételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés kizárólag cseh nyelven köthető meg.

5. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti azt a tényt, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerte a jelen üzleti felételekben foglaltakat, továbbá a feltételek elválaszthatatlan részét képező reklamációs szabályzat kikötéseit és azokkal teljes mértékben egyetért.

6. A szerződési feltételekben foglaltakat az eladó bármikor megváltoztathatja, módosíthatja. Ez a módosított rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen szerződési feltételek korábbi változatának hatálybalépésekor merültek fel.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. Az "eladó" képviselője a Herní-svět.cz s.r.o., regisztrációs száma (IČ): 01526022, Matoušova 449/24, 460 07, Liberec 7, Cseh Köztársaság. Az eladó által üzemeltetett webáruház a www.gamemarket.hu internetes oldalon található (a továbbiakban: „weboldal”). 
2. „Vevő” alatt az a fogyasztó vagy fizikai személy (vállalkozó) értendő, amely adásvételi szerződést köt az eladóval.
„Fogyasztó”: minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy foglalkozása területén kívül szerződést köt a kereskedővel, vagy más üzleti kapcsolatba kerül vele.
"Vállalkozó" az a személy, aki önállóan, saját felelősségére kereskedelmi jövedelemszerző tevékenységet folytat profitszerzési szándékkal.

III. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

1. A webáruház internetes felületén elhelyezett termékek bemutatása csak informatív jellegű, és az eladó nem köteles ezen termékekre adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
 
2. A webáruház internetes felülete információkat tartalmaz az egyes termékekről, beleértve azok eladási árát. A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes hozzájuk kapcsolódó költséget. A termékek mellett feltüntetett árak mindaddig érvényesek, amig azok megtalálhatók a webáruház internetes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy adásvételi szerződés megkötésekor egyéni tárgyalási feltételek szabjon.
 
3. A webáruház internetes felülete információkat tartalmaz a termékek csomagolási és szállítási költségeiről.  A csomagolással és kiszállítással kapcsolatos információk csak a Cseh köztársaság területére történő kézbesítés esetén érvényesek.
 
4. A termékek megrendelése céljából a vevő kitölti a webáruház internetes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap információkat tartalmaz a következőkről:
 
- megrendelt termékekről (a megrendelni kívánt terméket a vevő "beilleszti" a webáruház internetes oldalán található kosárába),
- a termékek eladási árának kifizetési módjáról, a megrendelt termékek szállításának módjáról és
azok költségeiről (a továbbiakban együttesen: "Megrendelés").
 
5. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja az általa megadott adatokat, teheti ezt annak érdekében, hogy észlelje és kijavítsa a megrendelésben esetenként előforduló hibás adatokat. A vevő a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó a valóságnak megfelelő információnak tekinti.  Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az általa megadott e-mail címre a megrendelés beérkeztét (a továbbiakban: „Vevő e-mail címe”).
 
6. Az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között a megrendelés átvételének (befogadás) kézbesítésének pillanatában jön létre, amelyet az eladó a vevőnek e-mailben küld a vevő e-mail címére. 
 
7. Amennyiben a vevő vállalkozó és vállalkozása keretén belül köti meg az adásvételi szerződést, úgy az adásvételi szerződést abban az időpontban kell megkötöttnek tekinteni, amikor az eladó hozzájárulását adja a megrendelés teljesitéséhez vagy annak megkezdésekor. 
 
8. Az adásvételi szerződés megkötésével felmerül az eladó azon kötelezettsége, hogy a megrendelt árut a vevőnek átadja, másrészről a vevőnek azon kötelezettsége, hogy a megrendelt terméket átvegye és a megállapodás szerinti vételárat megfizesse.  A vevő a termékek teljes vételárának megfizetésével megszerzi a termékekre vonatkozó tulajdonjogot. Ezzel a vevő magára vállalja az esetleges változások okán létrejött körülményeket (Polgári törvénykönyv 1765§ (2) bekezdés).  
 
9. A megrendelés jellegétől függetlenül (áru mennyisége, beszerzési ár, becsült szállítási költségek) az eladó mindig jogosult kérni a vevőtől a megrendelés újbóli megerősítését (pl. Írásban vagy telefonon).

10. A vevő elfogadja, hogy az adásvételi szerződés megkötése távközlési eszközök igénybevételével történik.  A vevő azon költségeit, melyek a távközlési eszközökön keresztül megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatba hozhatók (internet-kapcsolat, telefonhívások költségeit) a vevő viseli.
 
11. Az adásvételi szerződés megkötésével az eladó vállalja, hogy a megvásárolt termékeket a megállapodás szerinti mennyiségben és tulajdonságokkal kézbesíti a vevőnek. Amennyiben a vevő az átvételt követően ennek ellenkezőjét tapasztalja, úgy élhet reklamációs jogával (lásd üzleti felételek VI. pontja).
 
12. A vevő tudomásul veszi azt a tényt, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni azokkal a személyekkel, akik korábban bármilyen módon megszegték az adásvételi megállapodást (ideértve a szerződési feltételeket).

IV. KÉZBESÍTÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelt termékek árát, és az azokkal kapcsolatos kézbesítési költségeket, a megkötött adásvételi szerződés alapján, a vevő a következő módokon fizetheti meg az eladó részére:
• banki átutalás,
• készpénz nélküli online fizetési portál bankkártyás fizetés esetén,
• utánvétes fizetéssel az áru átvételét követően készpénzben
 
2. A vételárral együtt a vevő köteles a megrendelt termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, a megállapodás szerinti összegben megfizetni az eladónak. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja a termékek szállításával kapcsolatos költségeket is.
3. A vevőnek lehetősége van az adásvételi szerződés értelmében a megrendelés alkalmával a felkínált lehetőségek közül megválasztani a számára megfelelőt. A vevőnek továbbá lehetősége van az Európai Unió tagállamainak területére történő kiszállítást kérnie. 
4. Abban az esetben, ha a szerződésben a szállítási mód a vevő külön kérése alapján kerül meghatározásra, úgy az azzal járó kockázatokat és többlet költségeket a vevő viseli.
5. Az eladó nem követeli meg, hogy a vevő előleget vagy más jellegű letétet fizessen. Ez nem érinti a jelen szerződési feltételek IV/8 bekezdését, mely a megrendelés vételárának előre történő megfizetéséről szól.
 
6. A készpénzes, vagy utánvétes fizetés a megrendelés átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül esedékes.
 
7. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni a megrendelt termékek vételárát, az azonosító kód (variabilny symbol) megadása mellett, melyet az eladótól kap meg. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
 
8. Az eladónak jogában áll (különösen, ha a vevő a szerződési feltételek III/9 pontja alapján, nem erősíti meg a megrendelést) az áru kézbesítése előtt követelni a vevőtől a teljes vételár megfizetését. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
 
9. A termékekre vonatkozó árkedvezmények, amelyeket az eladó biztosíthat a vevő részére nem kombinálhatók. 
 
10. Ahogy ez az üzleti kapcsolatokban elfogadott, illetve ahogy azt az általánosan kötelező erejű jogszabályok is előírják, az eladó adódokumentumot - számlát állít ki a vevőnek az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó ÁFA köteles vállalkozó.  Az adódokumentumot - számlát az eladó a vevőnek adja ki az áru ellenértékének kifizetése után, mely dokumentumot elektronikus formában küld el a vevő részére, annak e-mail címere.
 
11. Abban az esetben, ha a vevő indokai miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles megtéríteni az áru ismételt kiszállításával, valamint az egyéb kézbesítési módokkal kapcsolatos költségeket.
 
12. A megrendelés átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét és amennyiben bármilyen sérülést észlel rajta, azt közölni a szállítóval. Amennyiben a csomagolás sérülései arra engednek következtetni, hogy a csomag tartalmát illetéktelen módon feltárták, úgy a vevő nem köteles átvenni a szállítmányt.   

V. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

1.  A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837 §-a értelmében a következő esetekben nem lehet elállni a szerződéstől:  

 • termék értékesítés kapcsán kötött adásvételi szerződés, amelyet a fogyasztó kívánsága szerint vagy a fogyasztó részére módosítottak, 
 • termék kézbesítésére kötött szerződés, gyorsan romló termékek, illetve olyan termékek kapcsán, melyek a szállítás során elválaszthatatlanul keverednek más termékekkel, 
 • zárt csomagolású termék értékesítése kapcsán létrejött szerződés, mely termékeket a vevő kicsomagolt, és azokat higiéniai okok miatt már nem lehet visszavenni,  
 • adásvételi szerződés hang- videofelvétel vagy számítógépes program szállítására, ha az eredeti csomagolását megrongálták
 • digitális tartalom szállítására vonatkozó adásvételi szerződés, ha azt nem adathordozón szállították ki, illetve a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával még az elállási időszak lejárta előtt történt meg a kézbesítése, és a kereskedő a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy nincs joga elállni a szerződéstől.

2. Amennyiben a jelen szerződési feltételek V/1 pontjában felsoroltaktól eltérő esetről van szó, a fogyasztónak a Polgári törvénykönyv 1829 § (1) bekezdése értelmében jogában áll az adásvételi szerződéstől elállni, mégpedig az áru átvételétől számított 14 napon belül, azzal a feltétellel, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle termék vagy több alkatrész leszállítása, ez az időszak az utolsó csomag kézhezvételének napjától értendő. Az adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlása érdekében a fogyasztó köteles írásban értesíteni az eladót arról, hogy a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése szerint eláll az adásvételi szerződéstől. Ebben az értesítésben a fogyasztó megjelöli megrendelésének dátumát és számát, valamint a visszatérítendő összeghez kapcsolódó bankszámlaszámát.  A szerződéstől való elállási nyilatkozatot az áru kézhezvételétől számított tizennégy napon belül az eladó telephelyének címére vagy annak e-mail címére kell megküldeni. A fogyasztó a szerződéstől való elállási nyilatkozat benyújtására ezt a formanyomtatványt veheti igénybe.
 
3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek V/2 bekezdése alapján a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, úgy az adásvételi szerződés teljes mértékben hatályát veszti. A fogyasztónak az árut, az elállástól számított 14 napon belül kell visszaküldenie az eladónak. Ha a fogyasztó áll el az adásvételi szerződéstől, úgy az áru visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik, még akkor is, ha az áru természeténél fogva normál postai szolgáltatás keretében visszajuttatható az eladó részére.
 
4. A szerződési feltételek V/2 bekezdés alapján beadott szerződéstől való elállás nyilatkozat elfogadása esetén az eladó köteles 14 napon belül visszafizetni a fogyasztó által befizetett vételárat, mégpedig oly módon, ahogy azt a fogyasztó befizette. Az eladónak úgyszintén jogában áll a vételár visszaszolgáltatására abban a pillanatban, hogy az elállásról tudomást szerzett, amennyiben ezzel a fogyasztónak nem okoz semminemű kárt. Abban az esetben, ha a fogyasztó élt szerződéstől való elállási jogával, az eladó még nem köteles visszaszolgáltatni a fogyasztó által befizetett vételárat mindaddig, amig a fogyasztó nem küldi vissza a szóban forgó árut, vagy nem igazolja, hogy elküldte azt.
 
5. Az eladó jogában áll, a vevő által az áruban okozott esetleges károk összegének megfelelő ellenértéket, a visszatérítendő vételárból levonni.
 
6. Ameddig a vevő nem veszi át a megrendelést, az eladónak jogában áll bármikor felbontani az adásvételi szerződést. Ilyen esetben, az eladó haladéktalanul visszaadja a vevő részére, az általa befizetett vételárat, mégpedig a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 
7. Amennyiben a megrendelt áruhoz az eladó ajándékot ad a vevő részére, úgy erre a tényre ajándékozási szerződés megkötései vonatkoznak, mely értelmében, ha a vevő eláll a szerződéskötéstől és visszaszolgáltatja a megrendelt terméket, köteles visszaadni a kapott ajándékot is.

VI. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL FAKADÓ JOGOK, REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit hibás teljesités okán a hatályban lévő kötelező érvényű jogszabályok határozzák meg (Cseh Köztársaság Polgári törvénykönyve 1914-1925 §, a 2099- 2117 §, illetve a 2161-2174 § bezárólag).
 
2. Az eladó vállalja a felelősséget azért, hogy az áru átvételekor a vevő ne kapjon hibás árut. Az eladó felelősséget vállal arra nézvést, hogy az átvétel pillanatában az áru: 

 • olyan állapotban van, amilyenben a szerződő felek megegyeztek, illetve megegyezés hiányában a kézbesített termék olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyet az eladó vagy gyártó a termékleírásban feltüntetett, vagy azt a vevő jogosan elvárhatja a termék természete és az egyéb reklámok alapján,
 • megfelel az eladó által meghatározott, vagy a természeténél fogva elvárható felhasználási célnak,
 • a termék minősége és kialakítása megfelel a megállapodásban meghatározottaknak, amennyiben ez a megállapodásban szerepelt,
 • mérete, súlya, mennyisége alapján megfelelnek a hatályos törvényi előírásoknak.

3. A szerződési feltételek VI/2 szakaszában meghatározottak nem vonatkoznak azokra a termékekre, melyeket az eladó előzetes megállapodás alapján csökkentett áron értékesít, azok rendeltetés szerinti használatából eredő értékcsökkenése esetén, vagy ha ez a hiba a termék természetéből fakad.
 
4. Amennyiben a termék hibája az átvételt követő 6 hónapban jelentkezik, azt a terméket az átvétel pillanatától hibásnak kell tekinteni.
 
5. Hibás teljesités okán a vevő az átvételtől számított 24 hónapig érvényesítheti jogát az eladóval szemben, mégpedig írásban az eladó címére (Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec 7, Cseh Köztársaság) megküldött levélben, vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címre. Használt termék esetén ez a határidő 12 hónapra módosul, mely szintén az átvétel időpontjától értendő. A reklamációs időszak attól a pillanattól kezdődik, amikor az eladó kézhez vette a vevő által visszaküldött hibás terméket. A reklamációs eljárás hossza a beadástól számított legfeljebb 30 nap. 

A Reklamációs folyamat kezdetének az a nap számít, amelyen az ügyfél tájékoztatja az eladót a megvásárolt termékkel kapcsolatos problémáról.
A Reklamációs folyamat kezdetének a termék visszatérésének  másnapjától számítandó.
A Reklamáció folyamat legkésőbb a benyújtott panasz benyújtásától számítva - 30 napon belül kerül teljesítésre.

 
6. A hibás teljesités okán létrejött jog gyakorlása esetén, a vevő köteles bemutatni az eladónak a vásárlást igazoló dokumentumot és pontosan meghatározni a termék meghibásodásának jellegét. Az eladó köteles a hibás teljesités okán benyújtott panasz kézhezvételét a vevőnek írásban visszaigazolni és amennyiben jogos a vevő követelése, meghatározni az ügyintézés módját.
 

7. Amennyiben a termék tulajdonságai nem egyeznek meg a szerződési feltételek VI/2 pontjában felsoroltakkal, úgy a vevő csak akkor igényelhet termékcserét, ha ez a csere nem aránytalanul nagy a meghibásodás mértékét tekintve. Ha a termék egy alkatrészén mutatkozik meghibásodás, a vevő csak a hibás alkatrész cseréjére jogosult. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Ha azonban a vevő követelése aránytalanul nagy a hiba természetéhez képest, különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül lehet eltávolítani, a vevőnek joga van kérni a hiba ingyenes elhárítását.
 
8. Amennyiben a vevő a többszöri javítás ellenére, vagy a nagyobb számban megjelenő hibák okán nem tudja használni a terméket, úgy joga van új terméket, vagy a hibás alkatrész cseréjét kérni az eladótól. Ilyen esetekben a vevőnek szintén joga van elállni a szerződéstől.
 
9. Abban az esetben, ha a vevő nem él a jelen szerződési felételek VI. pontjának 7 vagy 8 bekezdésében foglalt lehetőségek egyikével sem, úgy lehetősége van arányos árkedvezményt kérni az eladótól. A vevőnek akkor is fennáll a joga ilyen jellegű kedvezményt kérnie, ha az eladó nem tud csereterméket, cserealkatrészt biztositani számára, vagy ha nem tudja megfelelő módon megjavíttatni a hibás terméket, továbbá azokban az esetekben, ha az eladó ésszerű időn belül nem hoz korrekciós intézkedést, vagy ha a korrekció jelentős kellemetlenségeket okozna a fogyasztó számára.
 
10.  Ha a termék olyan hibával rendelkezik, melynek elhárítására az eladó kötelezettséget vállalt, vagy értékcsökkentett, vagy használt termékről van szó, a vevő a cseretermék helyett árkedvezményre jogosult.
 
11. A vevő reklamáció esetén, csak abban az esetben jogosult kompenzációra, ha a reklamáció benyújtása jogos volt.

Reklamációs eljárás keretén belül a következő problémák nem kezelhetőek:

 • A számítógép nem kielégítő konfigurációja a játék követelményeihez (ezek mindig a játék csomagolásán kerülnek feltüntetésre)
 • A játék teljesítményével / összeomlásával kapcsolatos problémák (kérjük, forduljon a játék forgalmazójának műszaki támogatójához)
 • Érvénytelen vagy beolvashatatlan aktiválási (CD) kulcs (próbálja ki a játék forgalmazójának műszaki támogatását)
 • A termékek sérülése szállítás során – ezt a típusú reklamációt az áru átvételekor a szállítóval kell rendezni (vagy egyáltalán nem átvenni a megrendelést)

VII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A személyes adatok védelme kapcsán létrejött szabályozás külön dokumentumban került meghatározásra.

VIII. ÉRTESÍTÉSEK

1. A vevő részére, a megrendelésben megadott e-mail címre küldendő.
 
2.  Az eladó részére elküldhető elektronikus formában az [email protected] e-mail címre, vagy postai úton a következő címre: Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec 7, Česká republika (Cseh Köztársaság).

3. Magukat a REKLAMÁCIÓKAT kizárólag a Csomagküldő szolgálattal lehetséges visszaküldeni az eladónak egy kód segítségével, amelyet az eladó az ügyféllel való előzetes megegyezés alapján megküld.


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Polgári törvénykönyv 1826 § 1 bekezdése értelmében az eladó és a vevő kapcsolatára semmilyen magatartási kódex nem vonatkozik.
 
2. Az eladónak, vállalkozói engedélye értelmében joga van termékek értékesítésére. A vállalkozás működésének ellenőrzését hatáskörében az illetékes hivatal végzi. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartását a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal ellenőrzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal egyéb feladatok mellett ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi törvények 1992/634 számú jogszabálya és annak minden későbbi átirata betartását.
 
3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy vitás ügyek esetén a Cseh Köztársaság bíróságai illetékesek eljárni. Az eladó és a vevő közötti vitás esetek peren kívüli megállapodással is rendezhetők.  Ebben az esetben a vevő kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezési szervezettel, amely a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, székhellyel: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, amelynek weboldala a www.coi.cz. További információk az eladó és a vevő (fogyasztó) közötti peren kívüli eljárások rendezésére a www.adr.coi.cz internetes oldalon található.  

4.  Ha az adásvételi megállapodással létrehozott jogi kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy az üzleti kapcsolatok rendezésére a cseh jogi gyakorlat az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait.
5. Az eladások nyilvántartásba vételéről szóló törvény értelmében az eladó köteles igazolást kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor köteles a kapott bevételt az adóhatóságnál online regisztrálni; műszaki hiba esetén, ezt legkésőbb 48 órán belül köteles megtenni.
6. Ha a Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, illetve ilyenné válik, akkor az érvénytelen rendelkezést az olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. A hatályát vesztett, vagy érvénytelen rendelet nem vonja maga után a további rendelkezések érvénytelenségét.  
 
7. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek változásai írásos formát követelnek meg.
 
8. Az adásvételi szerződést, ideértve a szerződési felételeket az eladó elektronikus formában archiválja, melyek ezután nem érhetők el.
 
 
Liberec, 2017.03.23
 

Talált kategóriák


Talált termékek