SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

(Szabályzat)


Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként használjuk fel személyes adatait vállalkozásunk keretén belül. A szabályzat tartalma:

 • milyen személyes adatokat rögzítünk,
 • milyen célra és hogyan használjuk fel a megszerzett személyes adatokat,
 • kinek továbbíthatóak a személyes adatok,
 • meddig archiváljuk a személyes adatokat,
 • Ön, mint érintett személy, milyen jogokkal rendelkezik az adatvédelmi eljárások keretén belül.

Amennyiben magyarázatra, tanácsra van szüksége a következő dokumentum megértéséhez, illetve szükségét érzi megvitatni velünk az általunk használt módszereket, bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@ gamemarket.hu címen.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. Jelen adatvédelmi szabályzat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete „a természetes személyek védelme személyes adatok kezelése okán” (2016. április 27.), és a személyes adatok szabad áramlásáról, valamint ezen irányelvek hatályon kívül helyezése 95/46/ES (továbbiakban csak GDPR) alapján készült.
  2. Jelen dokumentum célja, hogy a személyes adatok tulajdonosai megfelelő információval rendelkezzenek a személyes adataik feldolgozása területén.
  3. A jelen szabályzatban előforduló kifejezések alatt a következők értendők:
   1. az adatkezelő Herní-svět.cz s.r.o., székhelye Matoušova 449/24, Liberec 7, Cseh Köztársaság, Regisztrációs száma (IČ) 01526022, mely vállalkozás képviseletében František Korbelář jár el (továbbiakban „Rendszergazda”),
   2. az érintett, aki Ön, azaz az a természetes személy, akinek a személyes adatait feldolgozzák, és aki felkereste weboldalunkat a gamemarket.hu internetes oldalon (továbbiakban „Érintett”)
   3. személyes adatok alatt értendő, a keresztnév, vezetéknév, postai cím, e-mail cím, telefonszám, fizikai személy esetében a vállalkozás adatai, adószám, IP cím, a böngésző nyelvi preferenciái, a böngésző lenyomatának adatai (továbbiakban „Személyes adatok”), továbbá a sütik (cookie).
  4. Az adatkezelő ezzel tájékoztatja a személyes adatok feldolgozásának módjáról és annak mértékéről, beleértve az Ön személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogairól.
  5. Az adatkezelő kiskereskedelmi vállalkozó, aki e tevékenysége keretén belül webáruházat üzemeltet a gamemarket.hu, a gamemarket.pl, a gamemarket.de, valamint a herni-svet.cz és a hernysvet.sk internetes domaineken. Ennek keretében az adatkezelő személyes adatokat dolgoz fel:
   1. olyan terjedelemben amilyenben megadták őket a termékek és/vagy szolgáltatások megrendelése folyamán, illetve az adásvételi szerződés megkötésére irányuló megegyezés alkalmával vagy magában a megkötött adásvételi szerződésben
   2. olyan céllal, amely a jelen Szabályzat 3 pontjában került felsorolásra.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, INFORMÁCIÓK A FELDOGOZÁS MENETÉRŐL

 

 1. Az érintettek adatainak védelmére a 2000/101 számú adatvédelmi törvényrendelet előírásai, és azok későbbi módosításai értendők.
 2. Az érintett tudomásul veszi, hogy a webáruházba történő belépésekor az adatkezelő megkezdi a személyes adatai feldolgozását.
 3. Amennyiben az érintett nem adja meg személyes adatait, úgy vele nem köthető adásvételi szerződés, továbbá nem lehet számára szolgáltatás nyújtani, vagy a vételárat visszafizetni. A személyes adatok megadása ebben az értelemben szükségesek ahhoz, hogy az adatkezelő szolgáltatásokat, termékeket tudjon nyújtani számára.
 4. A személyes adatok beszolgáltatása az adatkezelő részére a szerződéskötés alapja, melyet a törvényi jogszabályok írnak elő.  A marketing célokra történő adatbekérés (nem függvénye az adatkezelő szerződés teljesítési és jogi kötelezettségeinek) esetén, az adatkezelő köteles az érintett beleegyezését kérni. Amennyiben a marketing célú adathasználathoz az érintett nem adta hozzájárulását az adatkezelő részére, úgy az nem jelenti azt a tényt, hogy az adatkezelő nem nyújt számára megfelelő szolgálatást.
 5. Az érintett köteles az adatkezelő részére a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni.
 6. Az adatkezelő vállalja, hogy minden lehető módon megvédi a rábízott személyes adatokat, oly módon, hogy ahhoz harmadik személy ne férhessen hozzá.
 7. A személyes adatok minden esetben elektronikus úton, automatikusan kerülnek feldolgozásra.
 8. Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai a Master Internet s.r.o. adatkezelő cetrumban kerülnek megőrzésre. Az adatkezelő igénybe veszi a Convex Systems s.r.o. szolgáltatásait, amely a már említett adatkezelő centrum működtetője. A társaság adatkezelő tevékenysége megfelel az európai adatvédelmi normáknak.
 9. Az érintett tudomásul veszi, hogy számitógépén a következő cégek helyezhetnek el süti fájlokat: Convex Systems s.r.o., Google Ireland Ltd., Online Comparison Shopping Ltd., Smartsupp.com, s.r.o., valamint ezen vállalatok üzleti partnerei.

 

 1. A FELDOLGOZÁS CÉLJA
  1. Az adatkezelő a következő céllal végez adatfeldolgozást:
Személyes adatok feldolgozásának célja A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja
Adásvételi szerződés megkötése webáruházban történő vásárlás esetén, illetve a megrendelt termékek, szolgálatások kézbesítése  A szerződés teljesítése vagy annak megkötésére irányuló tárgyalások
Analitikus és marketing eszközök használata sütik felhasználásával, vagy direkt marketing nyújtás e-mail címre küldött levél formájában Az érintett beleegyezése a személyes adatai felhasználásba
Alapvető weboldal-funkciók megteremtése, különösen munkamenet-sütik biztosítása a munkamenet-információk tárolására Az adatkezelő jogos érdeke
 1. Személyes adatai marketing és üzleti célú feldolgozására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ami nem lesz hatással egyéb nemű üzleti kapcsolatunkra. Elegendő egy kérelmet küldenie az [email protected] e-mail címre.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE
  1. A személyes adatokat a szerződés megkötése céljából az adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötéséről folytatott tárgyalások, valamint a szerződéses kapcsolat időtartama alatt vagy a hozzájárulásban megadott időtartamig őrzi meg az adatkezelő.
  2. A szerződési feltételek alapján megkötött szerződés esetén az adatkezelő minden személyes adatot a szerződéskötéstől számított 36 hónapig kezel és tárol az esetlegesen felmerülő vitás ügyek rendezése okán, mely tevékenység az adatkezelő jogos érdekét szolgálja.
  3. A számviteli dokumentumok archiválására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében az 1991/563 számú számviteli törvény és minden későbbi átirata alapján a személyes adatokat (az e-mail címet és a telefonszámot kivéve), a szerződés megkötését követő évtől kezdődő 5 évig kezeli és tárolja az adatkezelő. A beleegyezés alapján feldolgozott személyes adatokat a beleegyezés dátumától számított 13 hónapon keresztül használja fel és tárolja az adatkezelő.
  4. A jelen pontban meghatározott időszakok letelte után, az adatkezelő a személyes adatokat biztonságos módon törli rendszeréből.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
  1. Az Ön személyes adatait az adatkezelő dolgozza fel.
  2. Személyes adatait adatfeldolgozás céljából továbbadhatja az adatkezelő más adatfeldolgozóknak.
  3. Személyes adatai a következő hivataloknak, szervezeteknek kerülhet átadásra:
Személyes adatokat bekérő hivatalok, szervezetek Feladatköreik, meghatározásuk
Információs rendszerek üzemeltetői A műszaki berendezéseket és az internet-kapcsolatot kezelő szervezetek. Webáruház alkalmazások és támogató rendszerek fejlesztői.
Regionális ügyfélszolgálat Külső társaságok, melyek biztosítják az ügyféltámogatást és kommunikációt az ügyfél nyelvén
Számviteli és jogi irodák Külsős könyvelők, adószakértők, könyvvizsgálók és ügyvédek.
Kézbesítő cégek A webáruházakban megrendelt termékek szállítására szakosodott vállalkozások. A szolgáltatás teljesitéséhez feltétlenül szükséges mennyiségű személyes adatok átadása.
Marketing és analitikus szolgáltatások Webáruházak forgalom mérését, áru elemzését és egyéb támogatási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, például a reklámok személyre szabásával foglalkoznak. A személyes információkat korlátozott mértékben (név, telefonszám, cím nélkül) kapják meg.
Pénzügyi szolgáltatások Online fizetési portálok- bankkártyás fizetés, vagy késleltetett fizetés
Állami hatóságok és hivatalok Állami hatóságok, bűnüldöző szervezetek, és olyan hivatalok, melyek a hatályos jogi szabályok értelmében bekérhetik az érintettek személyes adatait
 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
  1. Az adatkezelő minden esetben úgy jár el az adatkezelés során, hogy az helyes és biztonságos legyen. Az érintettek jogait az adatkezelő minden esetben szem előtt tartja, azokat az érintettek érvényesíthetik az adatkezelővel szemben.
  2. Az érintett saját jogait e-mailen keresztül érvényesítheti az [email protected] címen, illetve szóban a +36705960555 telefonszámon vagy postai úton megküldött kérelem formájában a következő címre: Herní-svět.cz, Hanychovská 622/1, Liberec 7, 46007, Cseh köztársaság.
  3. Az értesítést és a megtett intézkedésekről szóló információkat az érintett részére a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül küldi meg az adatkezelő. Ez az időszak további két hónappal meghosszabbítható az ügyintézés bonyolultsága és a kérelem összetettségének függvényében. Az esetleges hosszabb ügyintézés okairól az adatkezelő értesíti az érintettet.  
  4. Az érintett jogainak ügyintézését az adatkezelő díjmentesen biztosítja.
  5. A kérelem benyújtásának ügyintézése során felmerülő költségeket az adatkezelő csak abban az esetben számolja fel az érintett részére, amennyiben annak kérelme nem volt indokolt, aránytalanul nagy volt, vagy ismételten ugyanazon probléma okán nyújtották be.
  6. Abban az esetben, ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő az adatkezelés során megsértette magánéletét, vagy az adatkezelés közben nem tartotta be a hatályos adatvédelmi előírásokat, illetve személyes adatai pontatlanok a feldolgozásuk célja szempontjából, joga van:
   1. Kiigazítást, magyarázatot kérni az adatkezelőtől mégpedig e-mailben az [email protected] e-mail címen,
   2. Ellenvetéssel élni az adatkezelés módjával kapcsolatosan, és e-mailben kérvényezni, hogy az adatkezelő elhárítsa az igy kialakult helyzetet (pl. a személyes adatok blokkolásával, helyesbítésével, kiegészítésével vagy törlésével). Az ellenvetés ügyében az adatkezelő haladéktalanul dönt és erről értesíti az érintettet. Amennyiben az adatkezelő nem tesz eleget az érintett kérésének, úgy annak jogában áll az adatvédelmi hivatalhoz fordulni jogorvoslatért. Ez a rendelkezés nem érinti az érintettek azon jogát, hogy a panaszt közvetlenül a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz intézzék.
  7. Jog az adatokhoz való hozzáféréshez:
   1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől igazolást kérni arról, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozták-e vagy sem. Amennyiben azokat feldolgozták, úgy joga van személyes adataival kapcsolatban információt kérni a következőkről (melyek részét képezik jelen szerződési feltételeknek és az információs levélnek):
    1. a feldolgozás céljáról,
    2. a személyes adatok feldolgozásának köréről,
    3. befogadó szervezetekről, melyek hozzáféréssel rendelkeznek az érintettek személyes adataihoz, különös tekintettel a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek esetében,
    4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ezt nem lehet meghatározni, az ezen időszak meghatározására használt kritériumokról,
    5. azon jog meglétéről, mely szerint az érintett kérheti az adatkezelőtől személyes adatai módosítását vagy törlését, illetve feldolgozásuk korlátozását vagy az ilyen feldolgozás ellen ellenvetést benyújtani,
    6. panasszal élés joga az illetékes felügyeleti hivatalnál, mely ez esetben a Cseh köztársaság területén működő Adatvédelmi hivatal,
    7. miden nemű információ a személyes adatokat beszolgáltató eszközről, amennyiben azokat nem az érintett adta meg,
    8. a tényről, hogy automatizált döntéshozatal van érvényben a vállalatnál, beleértve a profilozást is, mely az ilyen esetekben lényeges információkkal szolgál a felhasznált folyamatról, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és várható következményeiről az érintettre nézve.
   2. Amennyiben a személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére adják át, az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra alkalmazandó eszköz biztonságáról.
   3. Az érintettnek joga van személyes adatai feldolgozott formájáról másolatot kérni. A további másolatokért az adatkezelő ésszerű adminisztrációs díjat számolhat fel. Abban az esetben, ha a kérelem elektronikus úton került beadásra, úgy az arra kapott választ is elektronikus formában küldi el az adatkezelő, mindaddig amig ezt az érintett másképp nem kéri. Az ilyen másolat megszerzésének joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
  8. Helyesbítéshez való jog:
   1. Az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő mindennemű késedelem nélkül kijavítsa a hibásan regisztrált személyes adatokat. A feldolgozás céljának teljesitése érdekében az érintettnek joga van hiányos adatait pótolni, éspedig kiegészítő nyilatkozat segítségével.
  9. Törléshez való jog:
   1. Az érintettnek joga van az adatkezelőt kérni, hogy mindennemű késedelem nélkül rendszeréből törölje az érintett személyes adatait, mindaddig amig a következő okok egyike fennáll:
    1. A személyes adatok már nem szükségesek azon cél betöltésére, melyre bekérték őket,
    2. Az érintett visszavonja hozzájárulását, a feldolgozásra nincs más jogi alap,
    3. Az érintett ellenvetéssel él a közérdek és a közhatalom gyakorlása, illetve az adminisztrátor jogos érdekei alapján végzett adatfeldolgozás ellen, beleértve a profilozást, és az nem ütközik semmilyen jogi alapba a feldolgozást illetően,
    4. Az érintett ellenvetéssel él adatai marketing célú felhasználására,
    5. A személyes adatok jogtalanul kerültek feldolgozásra,
    6. A személyes adatokat törölni kell az uniós jogszabályokban megállapított jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amelyek az érintettre vonatkoznak,
    7. A személyes adatokat kiskorú kiszolgálásának céljából kérték be.
   2. A személyes adatok feldolgozására meghatározott időszak lejárta után az adatkezelő automatikusan törli azokat. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelemmel az érintett bármikor fordulhat az adatkezelőhöz. Az ilyen kérelem beérkezése után, az adatkezelő mindig felméri az érintett ide vonatkozó jogát (az adatkezelő rendelkezhet olyan jogi kötelezettséggel, vagy meghatalmazással mely alapján folytathatja az adatok kezelését) és annak kiértékeléséről az adatkezelő értesíti az érintettet.
  10. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog:
   1. Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőt személyes adatai feldolgozásának korlátozására a következő esetek bármelyikében:
    1. Az érintett megtagadhatja a személyes adatai átvitelét, mégpedig az ahhoz szükséges ideig, amig az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok átvitelének biztonságát,
    2. Az adatfeldolgozás jogellenes, de az érintett megtagadja az adatai törlését, ezzel szemben kérvényezi az adatkezelés korlátozását,
    3. Az adatkezelő már nem tart igényt az adatokra az feldolgozása céljából, de az érintett felkéri őt a jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére,
    4. Az érintett kifogással él a közérdek és a közhatalom gyakorlása, illetve az adminisztrátor jogos érdekei alapján végzett adatfeldolgozás ellen, ideértve a profilozást is, mindaddig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása meghaladja-e az érintett jogos indokát.
   2. Amennyiben az adatfeldolgozás korlátozott, úgy ezek a személyes adatok csak az érintett belegyezésével adhatók át adatfeldolgozás céljára, ez alól tárulásuk kivételt képez. Az adatfeldolgozás továbbá megengedett jogi követelések meghatározására, gyakorlására vagy védelmére, más természetes vagy jogi személyek jogainak védelmére, vagy az Unió és tagállamai fontos közérdeke érdekében.
   3. Ha az érintett személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, erről az adatkezelő értesíti az érintettet.
  11. Az átvitelhez való jog:
   1. Az érintettnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, melyek csak rá vonatkoznak, és amelyeket strukturált, gépelt formában adott át az adatkezelő részére, azok általános felhasználása céljából, és átvinni más adatkezelőhöz, úgy, hogy ebben az adatkezelő nem akadályozza meg, mégpedig a következő esetekben:
    1. Az adatfeldolgozás beleegyezés vagy szerződés alapján valósul meg, továbbá
    2. Az adatfeldolgozás automatikusan megy végbe.
   2. Ezen jog gyakorlása esetén az érintett kérheti, hogy személyes adatait az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másiknak, ha ez technikailag megvalósítható.
   3. Ez a jog nem gyakorolható, ha az adatfeldolgozás a köz érdekében végzett feladat elvégzéséhez vagy a közhatalom elvégzéséhez szükséges, és amelyre az adatkezelő felhatalmazással rendelkezik.
  12. Ellenvetéssel éléshez való jog:
   1. Az érintett ellenvetéssel élhet személyes adatai feldolgozása ellen, melyeket közérdek és közhatalom gyakorlása, illetve az adminisztrátor jogos érdekei céljából végeznek, ideértve a profilozást is. Az adatkezelő mindaddig nem kezelheti az érintett személyes adatait, amig nem tud olyan jogi alapot felmutatni a további adatkezelésre, amely meghaladja az érintett érdekeit, jogait és szabadságát, vagy amely meghatározza, gyakorolja vagy megvédi a jogos igényeit.
   2. Ha az érintett személyes adatait közvetlen marketing céljából használják fel, az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni személyes adatainak ilyen célú felhasználása ellen, ideértve a profilozást is, amennyiben az közvetlen marketing célt szolgál.
   3. Amennyiben az érintett személyes adatait tudományos, vagy történelmi kutatás, illetve statisztikai célokból kívánják felhasználni, úgy az érintett saját élethelyzetére való tekintettel, ellenvetéssel élhet az ilyen tevékenység ellen. Ez nem alkalmazandó, ha az adatfeldolgozás a közérdekből elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.
   4. A GDPR rendelet alapján, ezt a jogot kiemelten, a többi információtól elkülönítve kell kezelni.
  13. Jog az automatikus adatkezelés, profilozás elkerülése érdekében:
   1. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne legyen tárgya semmilyen automatikus döntéshozatalnak, beleértve a profilozást is, melyek rá nézve jogi következményeket vonnának maguk után, illetve melyek személyesen érintenék.
   2. A következő esetekben nem lehet alkalmazni ezt a jogot:
    1. Az automatikus adatkezelés szükséges a szerződés megkötéséhez, vagy annak teljesitéséhez,
    2. Uniós jog alapján engedélyezett, melyek az adatkezelőre is vonatkoznak, amelyek megfelelő intézkedéseket írnak elő az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmére,
    3. Az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hajtják végre.
   3. Amennyiben az adatkezelés szerződés alapján vagy hozzájárulás alapján történik meg, az adatkezelőnek joga van megtenni a megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak, szabadságának és legitim érdekeinek védelme érdekében, de legalább joga van az emberi cselekedetre, véleménye kinyilvánítására, vagy megvétózni az érintett döntését.
  14. A hozzájárulás visszavonásához való jog:
   1. Az érintettnek bármikor joga van visszavonni az előzetesen adott hozzájárulását, mégpedig a webáruház alján található megfelelő dokumentum kitöltésével, vagy írásban az adatkezelő székhelyére címezve.
  15. Panaszhoz való jog a Felügyeleti Hatóságoknál:
   1. Az érintettnek joga van panaszt tenni a szokásos tartózkodási, foglalkoztatási helyének megfelelő, vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál, ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-rendeletet.
   2. A Cseh Köztársaság felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, melynek elérhetősége: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, telefonszáma: +420 234 665 111 (kezelő) vagy e-mailen a [email protected]. További információ: https://www.uoou.cz/ .

 

 1. AUTOMATIKUS ELBIRÁLÁS
  1. A személyes adatok feldolgozása magában foglalja a profilozást.
  2. A személyes adatok feldolgozása magában foglalja az automatikus döntéshozatalt.
  3. A személyes adatok automatikusan kerülnek rögzítésre, és kiértékelésre, melyek felhasználhatók profilozásra, automatikus döntéshozatal és marketing célokra is. Ennek során az adatkezelő saját weboldalán keresztül analizáló módszereket alkalmaz az érintett érdeklődési körének és tevékenységének feltérképzésére.
  4. Az adatkezelő ezen tevékenysége során az érintett viselkedését tanulmányozza, mely adott mértékig behatolás az érintett magánszférájába. Ez a tanulmányozás azonban azt szolgálja, hogy az érintett, csak olyan reklámokat, ajánlatokat kapjon, amelyek a kapott eredmények alapján beleillenek érdeklődési körébe.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A személyes adatok feldolgozása során felmerülő összes jogviszonyra a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók, függetlenül attól, hogy hol történt meg az adatbeszolgáltatás. Az összes vitás kérdés rendezésére, mely az adatkezelés során merül fel az értinett és az adatkezelő között a Cseh köztársaság bírósága illetékes.
  2. Az érintettek, akik az adatkezelő online áruházának weboldalát meglátogatják és személyes adataikat beszolgáltatják az adatkezelővel kötött szerződés megkötése céljából, vagy hozzájárulásukat adják személyes adataik feldolgozásához, ezt önkéntesen, saját nevükben teszik, az adminisztrátor ezt a tevekénységüket nem befolyásolja.
  3. Az adatkezelőnek joga van a jelen szabályzatot módosítani, átírni. Az ilyen módosításokról az adatkezelő legalább 30 nappal a változások hatálybalépését megelőzően e-mailben értesíti az érintetteket.
  4. A jelen szabályzat 2018.05.24-vel lép hatályba.

 


Talált kategóriák


Talált termékek